Specializări > Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Absolvenţii acestei specializări pot deveni:

 • specialişti abilitaţi să lucreze în instituţii româneşti şi instituţii europene;
 • analişti politici;
 • experţi pe probleme de integrare;
 • politologi;
 • manageri pentru proiectele de dezvoltare comunitară finanţate de instituţiile internaţionale;
 • cadre didactice în învăţământul liceal şi universitar.

 

Discipline studiate la această specializare, conform planului de învăţământ, sunt:

 • Teoria relaţiilor internaţionale;
 • Istoria secolului XX;
 • Introducere în ştiinţa politicii;
 • Introducere în teoria comunicării;
 • Informatică şi statistică socială;
 • Sociologie;
 • Metode de cercetare în ştiinţele sociale;
 • Istoria relaţiilor internaţionale;
 • Drept administrativ;
 • Drept contituţional;
 • Drept consular şi diplomatic;
 • Partide politice şi grupuri de presiune;
 • Relaţii economice internaţionale;
 • Introducere în studii europene;
 • Globalism şi globalizare;
 • Instituţii şi organizaţii internaţionale;
 • Drept internaţional public;
 • Managementul proiectelor;
 • Relaţii publice şi publicitate;
 • Teoria organizaţiilor europene;
 • Dreptul comerţului internaţional;
 • Studii de securitate;
 • Politici UE;
 • Statutul politico-juridic al Dunării şi Mării Negre;
 • Comunicare etnică şi interculturală;
 • Politică externă şi diplomaţie;
 • Analiza conflictelor internaţionale;
 • Limba engleză.

 

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)