Specializări > Jurnalism

Absolvenţii acestei specializări pot deveni:

 • reporteri şi redactori pentru presa scrisă, radio şi televiziune;
 • purtători de cuvânt;
 • consilieri pentru compartimente de imagine, relaţii cu publicul, mass-media;
 • specialişti în publicitate;
 • specialişti în comunicare;
 • cadre didactice pentru învăţământul liceal şi universitar.

 

Discipline studiate la această specializare, conform planului de învăţământ, sunt:

 • Introducere în teoriile comunicării;
 • Structura limbajului jurnalistic;
 • Genurile presei scrise;
 • Introducere în mass-media;
 • Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării;
 • Multimedia;
 • Istoria presei;
 • Introducere în tehnologiile internetului;
 • Introducere în semiotica;
 • Atelier presă;
 • Agenţie presă;
 • Editarea informaţiei;
 • Etică şi deontologie jurnalistică;
 • Legislaţia presei;
 • Presă franceză;
 • Specializare TV;
 • Producţia unei publicaţii;
 • Producţia unei ştiri radio-TV;
 • Jurnalism european;
 • Fotojurnalism;
 • Jurnalism de investigaţie;
 • Publicistică radio;
 • Drept constituţional;
 • Sociologie;
 • Actori şi relaţii politice locale;
 • Cultură şi civilizaţie franceză;
 • Imagologie;
 • Relaţii publice şi publicitate;
 • New Media;
 • Teoria organizaţiilor europene;
 • Management în presă;
 • Condiţia jurnalistului;
 • Comunicare etnică şi interculturală;
 • Structuri sociale ale comunicării;
 • Publicitate şi marketing;
 • Limba engleză;
 • Pachet opţionale (Jurnalism politic, Jurnalism economic, Jurnalism cultural).

 

Durata studiilor: 3 ani (180 credite)