Prezentare > Misiuni Şi obiective

Misiunea Facultăţii de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţele Politice constă în:

 • Pregătirea unor cadre de înaltă calificare pentru sectorul mediatic (presă scrisă şi on-line, agenţi de presă , televiziune, radio);
 • Pregătirea unor specialişti în comunicare/ relaţii publice cu abilităţi şi competenţe profesionale de rigoare;
 • Pregătirea cadrelor pentru domeniul editorial – redactori, tehnoredăctori şi corectori în cadrul unor edituri utilate cu echipament modern;

 

Obiectivele Facultăţii de Ştiinţele Comunicări şi Ştiinţe Politice se impart în mai multe categorii , iar acestea sunt :

Obiective ştiinţifice

 • Să ofere viitorilor cercetători şi cadre didactice universitare în domeniul comunicării o formare riguroasă la cele mai înalte standarde internaţionale;
 • Să stimuleze iniţiative de cercetare determinate de nevoile tot mai diverse şi crescânde ale societăţii româneşti.

Obiective instituţionale

 • Să încurajeze o mai bună concertare a programelor de formare în domeniul comunicării în România şi o mai intensă colaborare cu programe similare din Occident;

Obiective socio-economice

 • Să contribuie la afirmarea Universităţii Andrei Şaguna pe plan naţional şi internaţional în domeniul comunicării;
 • Să servească drept pol de atracţie pentru studenţi străini;
 • Să sporească vizibilitatea ştiinţelor comunicării prin intermediul lărgirii colaborării cu sectoarele public şi privat (organizarea de cercetări, seminare, colocvii în parteneriat cu instituţii cât mai diverse).

Obiective pedagogice

 • Să dezvolte la candidaţi o abordare pluri-disciplinară a fenomenelor comunicării;
 • Să favorizeze colaborarea dintre cercetători aparţinând unor discipline diverse în studiul fenomenelor de comunicare.