Licenţă > Tematică licență 2014

EXAMENUL DE LICENŢĂ              

SESIUNEA DE VARĂ 2014

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI ȘTIINȚE POLITICE

SPECIALIZAREA

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE 

 

 

PROBA I : examen scris - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale

PROBA II-a: susţinerea lucrării de licenţă

 

PROBA I-a: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale

TEMATICĂ

 

I. TEORII ALE RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

 1. Interesul naţional subiectiv sau obiectiv
 2. Mediul de securitate actual. Provocări globale şi ameninţări principale pentru UE
 3. Strategia europeană de securitate. Principalii piloni și caracteristicile acestora
 4. Interesele României la Marea Neagră şi regiunea extinsă a Mării Negre. Enumerare și prezentarea principalelor caracteristici
 5. Conceptele de criză şi conflict în relaţiile internaţionale
 6. Strategia Europeană de securitate. Mediul de securitate; provocări globale şi ameninţări principale în secolul XXI

 

II. INTRODUCERE ÎN TEORIA RELAŢIILOR INTERNAȚIONALE

 

 1. Conceptul de putere în relaţiile internaţionale
 2. Trăsăturile ordinii internaţionale postbelice. Enumerare și prezentarea principalelor caracteristici
 3. Orientări în teoria relaţiilor internaţionale. Realismul; Behaviorismul; Instituţionalism versusneorealism
 4. Evoluţia sistemului internaționale în perioada 1815 – 1914
 5.  Caracteristici ale restructurării raporturilor de putere la nivel global: de la bipolarism la multipolarism
 6. Şcoala engleză a relaţiilor internaționale

 

III. ISTORIA SECOLULUI XX 

 1. Premisele politico-militare ale izbucnirii primului război mondial
 2. Desfăşurarea operaţiilor pe principalele teatre de acţiuni militare în timpul primul război mondial
 3. Sfârşitul primului război mondial şi încheierea păcii. Desfăşurarea Conferinţelor de pace din Franţa în perioada 1919-1920
 4. Sistemele politice democratice în perioada interbelică
 5. Sistemele politice totalitare în perioada interbelică
 6. Victoriile germane  în Europa în prima parte a celui de-al doilea război mondial (1939-1940)
 7. Victoria forţelor aliate în al doilea război mondial (1943-1945)

 

IV. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

 1.  Acordul General de Tarife şi Comerţ – GATT şi Organizaţia Mondială a Comerţului. Rundele de negocieri de la Tokyo şi Uruguay - desfăşurare şi rezultate
 2. Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. Înfiinţare, funcţionare şi atribuţii

 

Bibliografie :

 • GEORGESCU, Ştefan, Introducere în relaţiile internaţionale, Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, 2010; (II, Temele 1 - 6) 
 • GEORGESCU, Ştefan, Teoria relaţiilor internaţionale, note de curs; Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, 2010; ( I, Temele 1 – 6 ) 
 • Zidaru, Marian, Istoria secolului XX. Note de curs, Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, 2011;  ( IV, Temele 1 – 7 ) 
 • Zidaru Marian, Relaţii Economice InternaţionaleNote de curs, Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, 2011; ( V, Temele 1 – 2 ) 

 

 

JURNALISM

 

 

PROBA I: examen scris - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale

            (unele subiecte vor fi formulate tip grilă)

PROBA II-a: susţinerea lucrării de licenţă

 

 

Proba I-a: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale

TEMATICĂ 

 

 

 1. Conceptul de comunicare. Procesul de comunicare – forme şi etape
 2. Comunicare şi sistem: denotaţie şi conotaţie, simbol şi simbolizare
 3. Mesajul în procesul comunicării: semnificaţii, valoare informativă
 4. Comunicarea de masă, mijloace, rol şi funcţii
 5. Practici manipulative: manipularea, zvonul, intoxicarea, dezinformarea, propaganda
 6. Mass-media şi opinia publică
 7. Editarea informaţiei: concept, schema de principiu, evenimentul de presă, informaţia pentru mass-media
 8. Documentarea. Tehnici fundamentale de documentare
 9. Sursele de informare. Sursele în jurnalismul de investigaţie
 10. Planul textului jurnalistic: modele de bază
 11. Ştirile: valoarea de informare a ştirilor
 12. Paragraful iniţial într-un text jurnalistic. Concept și tipologie
 13. Limbajul textului jurnalistic. Caracteristicile limbajului jurnalistic
 14. Scriitura de presă: cerinţe ale scriiturii de presă
 15. Genuri redacţionale în presa scrisă: ştirea, interviul, ancheta reportajul, portretul, editorialul 

 

 

Bibliografie

 •  Ariton-Gelan, Cristina, Teoriile comunicării, Note de curs, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna”, 2012 (temele 1 – 4);
 • Ariton-Gelan, Cristina, Structuri sociale ale comunicării, Note de curs, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna”, 2012 (temele 5 – 6);
 • Coman, Mihai, (coord.), Manual de jurnalism (ediţia a II-a), vol I şi II, Editura Polirom, Iaşi, 2009;
 • Damaschin, Ioan, Editarea informaţiei, Note de curs, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna” Constanţa, 2012 (temele 7 – 14);
 • Seceleanu, Andra; Rus Mihaela, Societate şi comunicare. Premise teoretice şi metodologice, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna” 2005 (temele 4 - 5); 
 • Vasiliu, Alina, Genurile presei scrise, Note de curs, 2012 (tema15);
 • Vasiliu, Alina, Jurnalism de investigație, Note de curs, 2012 (tema 9).