Licenţă > Reguli de prezentare a lucrării de licenţă/disertaţie

REGULI DE PREZENTARE

A LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

 

Prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia.

Calitatea prezentării lucrării de licenţă/disertaţie nu se substituie, desigur, valorii intrinseci a lucrării: o lucrare slabă sau mediocră nu va putea fi salvată de o prezentare strălucitoare, deoarece argumentele prezentării se situează întotdeauna cel mult la nivelul valorii lucrării. De altfel, în momentul prezentării lucrării, comisia de examinare este edificată asupra valorii lucrării de licenţă/disertaţie, deoarece aceasta este studiată cu mult timp înainte, iar în referatul întocmit de către coordonatorul ştiinţific al lucrării către membrii comisiei de examinare, este deja propusă o notă.

Ceea ce urmăreşte comisia de examinare cu prilejul susţinerii publice a lucrării poate fi sintetizat în următoarele:

1. candidatul stăpâneşte conţinutul lucrării de licenţă/disertaţie în amănunt;

2. candidatul este capabil de o prezentare sintetică şi coerentă a unui conţinut mult mai vast;

3. candidatul este capabil de o desfăşurare inteligentă a unor argumente care să justifice: tema aleasă, modalităţile de cercetare, concluziile desprinse, propunerile făcute;

4. candidatul este capabil să suporte o discuţie, pe bază de întrebări sau contra argumente, prin care să susţină propriul punct de vedere;

5. candidatul are putere de convingere şi forţa de persuasiune în urmărirea obiectivului propus;

6. candidatul este permeabil la observaţii critice şi recomăndari, pe care le integrează în viziunea personală asupra subiectului în discuţie.

PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Timp maxim de prezentare: 10 minute;

Întrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă şi/sau metodologia şi resursele folosite.

1. Speech-ul

Speech-ul reprezintă lista ideilor de bază, ordonate cronologic şi logic, care urmeazş a fi prezentate în faţa comisiei de examinare. Speech-ul nu are neapărat o existenţă fizică (este de dorit ca susţinerea lucrării să se facă în mod liber) ci reprezintă o sinteză care este pregatită de candidat în scopul ordonării ideilor, a accentuării aspectelor mai importante (sau mai interesante), a relevării contribuţiilor personale, a scoaterii în evidenţă a concluziilor şi propunerilor aferente analizei efectuate.

Speech-ul nu se constituie într-un rezumat al lucrarii (repetam faptul ca lucrarea este cunoscuta de catre comisie) ci este un material de sine stătător care extrage din lucrare aspectele şi ideile cele mai importante, pe care le prezintă într-o logică diferită de cea existentă în lucrare. Aşa cum lucrarea de licenţă/disertaţie nu este o înşiruire a documentării efectuate pe tot parcursul elaborării ei, ci prezintă într-o logică proprie rezultatele acestei documentări şi cercetări, la fel speech-ul nu reia lucrarea de licenţă/disertaţie ci prezintă esenţa acesteia într-o modalitate de sine stătătoare.

Speech-ul trebuie pregătit, de aceea cu multă grijă deoarece el reprezintă ingredientul cel mai important al întregii prezentări şi susţineri a lucrării de licenţă/disertaţie.

Conţinutul şi structura speech-ului

În conţinutul speech-ului se regăsesc câteva elemente comune, de natura generică, elemente care trebuie neapărat să fie prezente şi anume în ordinea pe care o prezentăm mai jos:

1. titlul lucrării de licenţă/disertaţie: candidatul va enunţa titlul lucrării de licenţă/disertaţie, deşi membrii comisiei sunt, desigur, la curent cu acest lucru;

2. obiectivul lucrării: candidatul va prezenta obiectivul (scopul) pe care şi l-a propus în elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie. Această prezentare trebuie să fie cât mai concisă şi mai clar exprimată, dacă se poate într-o singura frază;

3. modalitatea în care a fost realizat obiectivul lucrării: se va prezenta maniera de analiză, cercetare sau documentare în care candidatul a realizat obiectivul lucrării (prin documentare livrescă, prin studii de caz, prin analize empirice, prin analize comparative, prin modelare matematică, prin analize de tip statistic, etc.);

4. structura lucrării de licenţă/disertaţie: deşi este un punct cumva redundant în economia prezentării lucrării, el poate fi util deoarece arată faptul că absolventul are clar în minte conţinutul lucrării precum şi ordonarea logică a întregului demers de cercetare. Dacă, însă, comisia nu solicită renunţarea la acest punct, el trebuie redus la esenţă: se vor enumera

practic obiectivele specifice (subobiectivele) pe capitole, fiecare cu câte un foarte scurt comentariu privind modalitatea de realizare;

5. principalele probleme (obstacole) de natură metodologică, ştiinţifică, organizatorică, etc. care au trebuit învinse pentru a realiza obiectivul lucrării (dacă este cazul): candidatul va prezenta pe scurt cele mai importante probleme care au trebuit învinse, cum ar fi: asigurarea comparabilităţii preţurilor, asigurarea unor transformări metodologice, lipsa unor serii statistice suficient de lungi, absenţa sau incompletitudinea unor date ş.a.m.d.;

6. principalele concluzii desprinse din realizarea cercetării: candidatul va enumera (fără a intra în amănunte) cele mai importante rezultate (concluzii) desprinse din analiza efectuată. Este bine ca aceste concluzii să fie prezentate în mod sistematic şi anume:

a) concluzii de natura teoretică şi metodologică;

b) concluzii de natura empirică;

c) concluzii de natura propunerilor de perfecţionare/schimbare;

d) concluzii de natura continuării cercetării întreprinse.

Speech-ul reprezintă nu numai o listă logică şi cronologică a prezentarii ci, în acelaşi timp, constituie şi un "program" dinamic de prezentare. Din acest motiv, este bine ca speech-ul să fie întocmit sub forma unui grafic dinamic de prezentare, care să conţină şi durata afectată fiecăruia dintre cele şase subiecte generice menţionate mai sus:

2. Prezentare în PowerPoint: absolventul poate să-şi susţină rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint:

- prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri);

- existenţa obligatorie a unui slide de titlu, care va conţine cel puţin titlul lucrării, numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator);

- slide cu cuprinsul prezentării;

- slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în introducerea lucrării de licenţă/disertaţie);

- 6-10 slide-uri cu text, tabele, figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei);

- 1-2 slide-uri pentru concluzii;

- slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare), iar absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv.