Licenţă > Dosarul de înscriere

DOSARUL DE INSCRIERE cuprinde:

 • CHITANŢA CARE ATESTĂ ACHITAREA TAXEI DE LICENŢĂ – original - 650 RON (taxa se achită la casierie);
 • CERERE DE ÎNSCRIERE (se procură de la secretariat);
 • 2 POZE MATE TIP PASAPORT ;
 • DIPLOMĂ BACALAUREAT – original şi copie legalizată;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată;
 • CERTIFICAT DE CASĂTORIE ( ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI) – copie legalizată;
 • BULETIN/CARTE DE IDENTITATE – copie xerox.
 • DOSAR PLIC (din carton)
 • LUCRAREA DE LICENTA - 1 ex+CD (doar pentru absolvenţii din promoţiile anterioare) 

 

Alte precizari:

 • Pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ, care susţin licenţa la Universitatea "Andrei Saguna", taxa de licenţă este de 750 lei; Aceştia vor depune la dosar şi suplimentul la diplomă,adeverinţă de absolvire şi certificat de competenţă lingvistică, acte ce se elibrează de universitatea care a asigurat şcolarizarea.
 • Înscrierea absolvenţilor Universităţii "Andrei Şaguna" pentru a susţine examenul de licenţă la alte instituţii de învăţământ superior se face în baza unui acord între cele două instituţii, cu respectarea prevederilor legale.