ERASMUS > Obiective

Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, retele academice şi proiecte multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri.

 

 Obiective specifice:

  • Să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţământului superior;
  • Să consolideze contribuţia învăţământului superior şi a învăţământului profesional avansat la procesul de inovare.

 

Obiective operaţionale:

  • Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul mobilităţii studenţilor şi a personalului educaţional în întreaga Europă, astfel încât, până în 2012, în cadrul programului Erasmus şi al programelor predecesoare, mobilitatea să ajungă la cel puţin 3 milioane de participanţi;
  • Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul de cooperare multilaterală între instituţiile de învăţământ superior din Europa;
  • Să crească gradul de transparenţă şi compatibilitate între diplomele obţinute în instituţiile de învăţământ superior şi de formare profesională avansată din Europa;
  • Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul de cooperare între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi;
  • Să faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în educaţia şi formarea la nivel terţiar şi transferul acestora, inclusiv de la o ţară participantă la altele;
  • Să sprijine dezvoltarea conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice şi practicilor inovatoare pe baza TIC în învăţarea pe tot parcursul vieţii;