ERASMUS > Mobilităţi de studiu

Incoming students

To apply for an Erasmus study period at “Andrei Saguna” University , the students must send the following documents:

 • Application Form
 • Transcript of Records translate in English Language
 • Learning Agreement ECTS
 • 2 Photos
 • Copy of ID/Passport
 • Accommodation form

 

The Erasmus Application deadline is usually the 30 th of June for the winter semester and the 30th of November for the spring semester. Changes to Learning Agreement should be done in the first month of stay. For this purpose, the second page of the learning agreement should be filled in. The document, having signatures of the Faculty coordinator should be brought to the Bureau for Communitarian Programmes which is responsible to forward it to the student's home university for consent and signature.

 

Outcoming students

Criterii generale de selecţie:

 • să fie cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri la zi la UAS, care are un permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile romane competente;
 • să aibă calitatea de student (la selecţie şi pe durata stagiului);
 • să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);
 • să fie integralişti după ultima sesiune de examene şi rezultate bune în anul universitar anterior;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar;
 • promovarea unui test de limbă străină / cunoştinte lingvistice într-o limbă străină;
 • prezentarea unei scrisori de intenţie / de motivaţie şi a unui curriculum vitae (într-o limbă străină)

 

Dosarul va conţine:

 • CV model european;
 • Scrisoare de intenţie;
 • Certificat de limbă engleză ( pentru cei care nu deţin un astfel de certificat pot susţine testul de limba engleză în perioada 24 octombrie - 1 noiembriei a.c.; pentru testare studentul trebuie să depună o cerere la secretariat şi i se va comunica data la care a fost programat)
 • Cerere tip;
 • Fişa candidatură;