ERASMUS > Mobilităţi de formare

Această acţiune permite cadrelor didactice şi altor categorii de personal să participe la o perioadă de formare cu o durată cuprinsă între 5 zile lucrătoare şi 6 săptămâni, într-o instituţie de învăţământ superior sau întreprindere dintr-o altă ţară participantă la program.

Cadrele didactice/nedidactice beneficiare sunt numite de o Comisie de selecţie la nivelul Universităţii, selecţia făcându-se în funcţie de priorităţile pe anul universitar respectiv şi în funcţie de fondurile disponibile.

Dosarul de candidatură pe care trebuie să-l întocmească fiecare cadru didactic/nedidactic interesat va cuprinde:

  • Curriculum Vitae;
  • Scrisoare de motivaţie (care să cuprindă atât planul de lucru propus cât şi justificarea opţiunii alese pentru mobilitatea de formare);

Înainte de plecarea în mobilitate, fiecare cadru didactic/nedidactic va depune la BPC planul de lucru – Work Plan (semnat şi ştampilat de reprezentantul UAS şi de universitatea/întreprinderea parteneră), pentru întocmirea ordinului de deplasare şi a contractului financiar.

În cel mult 15 zile de la întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic/nedidactic va preda la BPC:

  • Documentul care confirmă efectuarea stagiului de formare (Certificate of Attendance sau adeverinţă din partea instituţiei gazdă);
  • Ordinul de deplasare, semnat şi ştampilat de instituţia gazdă;
  • Raportul final asupra activităţii desfăşurate;