ERASMUS > Calendar selecţie

BURSE ERASMUS
CALENDAR SELECŢIE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA

 

Depunerea dosarelor: 24 octombrie - 7 noiembrie a.c.

Testul de limba engleza se planifică în perioada 24 octombrie - 1 noiembrie

Susţinerea interviului: 7 - 10 noiembrie

 
Dosarul va conţine:

  • CV model european;
  • Scrisoare de intenţie;
  • Cerere tip;
  • Fişa candidatură;