Documente facultate > Plan de cercetare

 

 

PLAN DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014

 

 

I. Obiective de cercetare ştiinţifică

 

Obiectivele Facultăţii de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice privind cercetarea ştiinţifică pentru anul universitar 2013 - 2014 sunt:

 1. Creşterea nivelului ştiinţific al „Revistei de Comunicare şi Marketing” şi indexarea ei în alte baze de date internaţionale;
 2. Creşterea gradului de participare a cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări ştiinţifice naţionale, internaţionale şi la mobilităţi externe;
 3. Ameliorarea modalităţilor de valorificare a activităţii de cercetare derulată de cadrele didactice de la Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice;
 4. Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice din facultate la realizarea unor granturi instituţionale şi de cercetare;
 5. Creşterea gradului de cooperare cu alte facultăţi de profil din ţară şi din străinătate.

 

II. Direcţii tematice ale activităţii de cercetare ştiinţifică

 

În cursul anului universitar 2013 - 2014 va continua derularea activităţii de cercetare ştiinţifică, în raport cu obiectivele stabilite în planul de cercetare, pe următoarele direcţii tematice:

-          Elaborarea unor studii de caz reprezentative pentru jurnalismul din România;

-          Studii privind percepţia absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice în ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii specifice jurnalismului, relaţiilor internaţionale şi domeniului politic;

-          Studii privind:

 • deontologia în jurnalismul actual;
 • manipularea prin Social Media;
 • criza de conţinut în presa contemporană;
 • rolul comunicării mediatice în formarea atitudinilor sociale;
 • modele de comunicare interculturală;
 • editoruialul în presa contemporană;
 • noile orientări în statutul geopolitic al Dunării si Mării Negre;
 • relaţiile Marea Britanie - România în secolul XX
 • raportul de forţe între marile puteri la început de secol XXI

 

 

III. Acţiuni de cercetare ştiinţifică

 

Pentru implementarea obiectivelor propuse, sunt preconizate următoarele acţiuni:

 1. atragerea unor specialişti din ţară şi din străinătate pentru colaborarea ca autori de articole ştiinţifice la “Revista de Comunicare şi Marketing”;
 2. îmbunătăţirea formatului website-ului dedicat „Revistei de Comunicare şi Marketing”;
 3. participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la sesiuni, conferinţe, simpozioane şi seminarii naţionale şi internaţionale;
 4. participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la programe internaţionale de training pentru jurnalişti;
 5. elaborarea unor sondaje de opinie privind:

-          integrarea pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte domeniul jurnalismului şi al relaţiilor internaţionale, a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice;

-          implicaţiile utilizării Internetului în activităţile şcolare şi extraşcolare ale studenţilor;

-          contribuţiile reţelelor de socializare în reconfigurarea socialului din România;

-          percepţia jurnaliştilor privind discursul politic vehiculat pe blog-uri şi pe reţele de socializare;

 1. accesarea de fonduri arhivistice locale, naţionale şi internaţionale;
 2. extinderea protocoalelor de colaborare cu facultăţi de profil din ţară pe tematicile preconizate pentru cercetare sau pe domenii conexe.

 

IV. Proiecte de cercetare ştiinţifică

 

 1. Programul HERTA (în cadrul programului de cercetare SCOPES). Etapa 2 – dezvoltarea EJO (European Journalism Observatory)
 2. Programul HENRJI (în cadrul programului de cercetare SCOPES) – realizarea unei reţele europene  a revistelor stiinţifice de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării.

 

V. Teme de cercetare

 

 1. Abateri deontologice în jurnalismul local
 2. Comunicarea bazată pe emoţii, în Social Media
 3. Editorialul în presa contemporană
 4. Criza de conţinut în presă
 5. Repere axiologice în comunicarea interculturală
 6. Formarea valorilor individuale şi comunitare sub presiunea culturii globale – studii semiologice
 7. Dimensiuni axiologice în câmpul comunicării politice
 8. Studiu privind noile orientări în statutul geopolitic al Dunării şi Mării Negre
 9. Percepţii ale noii politici a României cu privire la Basarabia în Moldova Sovietică şi în spaţiul anglo-saxon în anii 1967-1968
 10. SOE în România în vreme de război
 11. Rolul SUA în zona extinsă a Mării Negre
 12. Raportul de forţe între marile puteri la început de secol XXI

 

VI. Planificarea manifestărilor ştiinţifice în anul universitar 2013-2014

 

 1. Simpozionul aniversar „135 de ani de la revenirea Dobrogei la România” (14 noiembrie 2013)
 2. Masă rotundă „95 de ani de la Marea Unire” (27 noiembrie 2013)
 3. Masă rotundă „Viitorul presei româneşti” (martie 2014)
 4. Simpozion aniversar „Ziua Basarabiei” (9 aprilie 2014)
 5. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice (mai 2014)

 

 

Nr. Crt

 

 

Nume şi prenume

 

Grad univ.

 

        Tema de cercetare

Nr. pag.

estim.

Perioada de realizare

Mod de valorificare

 

Obs.

1.

Marian ZIDARU

Conf. univ.

Dr.

I. Marea Britanie şi România în secolul XX

- SOE în România în vreme de război

- Percepţii ale noii politici a României cu privire la Basarabia în Moldova Sovietică şi în spaţiul anglo-saxon în anii 1967-1968

30

mai 2014

Publicare în reviste BDI sau volume conferinţe internaţionale

 

II. Balanţă de putere şi hegemonie în secolul XXI. Raportul de forţe între marile puteri la început de secol XXI

- The modernization of the Armed forces of the Russian Federation at the beginning of the XXIST Century.

- Rolul SUA în zona extinsă a Mării Negre

30

iunie 2014

Publicare în reviste BDI sau ISI

 

2.

Ştefan GEORGESCU

Lect. univ. Dr.

Studiu privind noile orientări în statutul geopolitic al Dunării şi Mării Negre

 

 

 

 

 

3.

 

Alina VASILIU

Lect. univ. Dr.

1.  Dragoste şi ură – comunicarea bazată pe emoţii, în Social Media

 

15

oct. 2013

Participare la conferinţă internaţională şi publicare în volum/reviste BDI

 

 

2. Abateri deontologice în jurnalismul local

15

ian. 2014

Participare la sesiuni de comunicări şi publicare în volum/reviste BDI

 

3. Editorialul în presa contemporană

15

iun. 2014

Participare la sesiuni de comunicări şi publicare în volum/reviste BDI

 

4. Criza de conţinut în presă

150

sept. 2014

Publicare în volum

 

 

 

                                                                         Director de Departament,

                                                                            Lect. univ. dr. Nicu Ionel SAVA