Cadre didactice

A. CONDUCEREA FACULTĂŢII

  • DECAN: Lect. univ. dr. Ştefan GEORGESCU
  • DIRECTOR DEPARTAMENT: Lect. univ. dr. Nicu Ionel SAVA

 

B. CADRE DIDACTICE

  • Conf. univ. dr. Marian Zidaru
  • Lect. univ. dr. Alina Vasiliu
  • Lect. univ. dr. Amet Aledin
  • Lect. univ. dr. Carmen Atanasiu
  • Lect. univ. dr. Traian Brătianu
  • Asist. univ. drd. Marian Vasiliev